NVM taxatie Zeeland

NVM taxateur / taxatie / taxatierapport in Zeeland

Bij het verrichten van een taxatie is het belangrijk te weten waar u de taxatie voor gaat gebruiken. Zo kunt u een taxatie nodig hebben voor de aankoop, de financiering, de afschrijving en de onteigening van een onroerende zaak.

Maar ook bij scheiding, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsovername, uitvoering van een testament etc kan men een taxatie nodig hebben.

Wij zijn uw taxatiehuis bij uitstek voor alle doeleinden. Ons taxatierapport wordt door alle erkende geldverstrekkers, NWWI en NHG geaccepteerd.